Skip to main content

Selskabsregler

GENERELLE REGLER OG BETINGELSER

Nedenfor er gengivet de generelle regler for bekræftelse og afbestilling ved booking af arrangement i Schiller Cantina & Schiller Lounge.

Reglerne tjener til sikkerhed for, at alle ‘spiller’ efter samme betingelser, og at risikoen for misforståelser minimeres.

Reservation og bestilling
Aftale og reservation skal foretages online, hvor ønsket type arrangement vælges.
Her vælges ligeledes ønsker til mad og drikkevarer.

Afbestilling
Afbestilling af hele arrangementet kan rettidigt ske skriftligt/mail senest 8 uger før dettes afholdelse. Depositum tilbagebetales ikke efter reservation

Ved afbestilling senere end 8 uger før arrangementet, kan Schiller Office Hotel kræve en godtgørelse, der svarer til 70 pct. af prisen for de bestilte ydelser.

Reduktion af kuvertantal vedr. arrangement i huset
Enhver form for reduktion af antal deltagere til et standard-arrangement, tidsrum m.v. – kan rettidigt ske skriftligt senest 2 uger før arrangementsdagen, herefter er antallet bindende.
Eksempelvis, ved ændring i kuvertantal for et lørdagsarrangement skal ændringen rettidigt oplyses os om torsdagen, 2 uger forinden.

Der kan ikke reduceres i kuvertantal for specialtilbud eller arrangementer med særligt indhold, uden forudgående skriftligt aftale.

Ved manglende fremmøde (no show) har Schiller Office Hotel krav på fuld betaling for arrangementet

Reservationsgebyr og depositum
Når endelig reservation/aftale om arrangement foreligger, betales depositum.
I depositum opkræves 5.000 kr. inkl. moms. Depositum fratrækkes senere afregning.
Reservation af arrangement er ikke gennemført før depositum er modtaget og kan frit aflyses af Schiller.

Vores bankoplysninger er:
Nordea Bank
Reg. nr.: 2549
Kontonr.: 9034975652

Endelig afregning og betaling
Endelig faktura/regning betales 2 uger før arrangementet til den aftalte pris.

Ved forbrug udover aftale under eventet sendes opgørelse og faktura umiddelbart efter arrangementet.

Afregning i forbindelse med for sen afbestilling eller reduktion af kuvertantal fremsendes ved begivenhedens indtræden eller senest efter arrangements afholdelse eller den aftalte arrangementsdato.

Ønskes faktura fremsendt opkræves et faktureringsgebyr på kr. 99,- og fakturaen forfalder til betaling 8 dage efter fremsendelse.

Renter og rykkergebyr
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr efter gældende satser.

Forbehold for prisændring
Der tages forbehold for prisændringer som følge af nye/ændrede skatter og afgifter, overenskomstændringer og ved væsentlige ændringer i råvarepriser og lignende.

 

 

Cookies

Ved brug af denne side accepteres brug af cookies.
Du kan læse mere om cookies under vores privatlivspolitik.

Back to top