Skip to main content

HOLGER PETERSEN OPFØRTE FABRIKSBYGNINGEN PÅ NANNASGADE


Holger Petersen opførte fabriksbygningen på Nannasgade i 1880'erne til virksomheden Holger Petersens Tekstilfabrik, lokalerne som i dag huser vores Schiller. Holger Petersen (9. juni 1843 - 26. maj 1917) var en stor dansk erhvervsmand og meget mere end det. Han var grosserer, fabriksejer, legatstifter og politiker. Holger Petersen var en mand der formåede at udnytte industrialiseringens muligheder, og var ved sin død en af datidens rigeste i Danmark.

Holger blev født i Vejle, hvor han allerede som barn mistede sine forældre. Holger kom derfor tidligt i købmandslære hos sin morbroder, som drev en engrosforretning med manufaktur- og nødvendighedsartikler. Da krigen brød ud i 1864 meldte han sig som frivillig, hvor han blev såret af en preussisk kugle i låret, og forblev dermed halt resten af sit liv.

Da krigen sluttede rejste han til England, hvor han indgik samarbejde med store engelske virksomheder og fik agenturer for blandt andet et stort uldspinderi. I 1867 rejste han tilbage til Danmark og åbnede sin agentur forretning i Købmagergade, hvor han solgte eksempelvis garn og tråd importeret fra England. Virksomheden voksede og allerede året efter kunne Holger Petersen kalde sig grosserer. I 1878 påbegyndte han sin produktion af tekstilvarer, som han hidtil havde importeret fra England. Det var få år herefter, at han byggede tekstilfabrikken her på Nannasgade. Fabrikken havde spinderi, farveri, flettemaskiner til fremstilling af bånd og bændler, strømpeproduktion på maskiner, væveri, produkion af knapper osv. I 1893 blev der bygget en søsterfabrik med samme varesortiment i Malmø. Da Holger Petersens produktions- og grossistvirksomheder var på sit højeste havde virksomhederne samlet set over 2000 ansatte. 

Holger Petersen

Holger Petersen

Holger Petersens Tekstilfabrik

Holger Petersens Tekstilfabrik

Holger Petersens gravsted som befinder sig på Assistens Kirkegården Nørrebro i København.

Holger Petersens gravsted som befinder sig på Assistens Kirkegården Nørrebro i København.

 

Det lå Holger Petersen meget nært at sørge godt for sine ansatte. Han glemte aldrig sin egen opvækst i små kår, og derfor betød det meget for ham, at han med grundlæggelsen af tekstilfabrikken også sørgede for at bygge moderne arbejderboliger på adressen til de ansatte med fælles køkken, spisesal samt et bibliotek til fri afbenyttelse. Ved siden af opbygningen af sine betydelige forretninger fandt han også tiden til at yde en stor indsats på andre områder.

Han var medlem af landstinget og her indvalgt i forsvarskomissionen, havde stor interesse og andel i arbejdet omkring Dansk Vestindien, anlagde Baldersbæk plantage og var med til at købe flere andre plantager. Det lå ham herudover meget på sinde at hjælpe til med at uddanne unge købmænd, hvortil han blandet andet også var formand for foreningen af danske manufaktur-grossister.

Desuden modtog han Fortjenstmedaljen i guld, blev ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad. Holger Petersens gravsted kan besøges på Assistens kirkegården. 

"Man rejser sig fra bordet" - Gruppeportræt malet af kunstneren Laurits Tuxen i 1906. Maleriet viser et stort aftenselskab med adskillige af samtidens store profiler. På stolen midtfor ses selveste Holger Petersen.

"Man rejser sig fra bordet" - Gruppeportræt malet af kunstneren Laurits Tuxen i 1906. Maleriet viser et stort aftenselskab med adskillige af samtidens store profiler. På stolen midtfor ses selveste Holger Petersen.

Cookies

Ved brug af denne side accepteres brug af cookies.
Du kan læse mere om cookies under vores privatlivspolitik.

Back to top